Ponad 3000 obcokrajowców rocznie uczy się z nami polskiego

polis-courses-cracow-for-forforeigners

Dołącz do nich  –  wybierz Accent, ponieważ u nas:

 • spotkasz się z prawdziwą polską gościnnością  –  98% studentów docenia atmosferę, którą wspólnie tworzymy*
 • poznasz nauczycieli, którzy potrafią zaskakiwać –  zespół ponad 60 wyjątkowych lektorów
 • posmakujesz polskich potraw na naszych warsztatach – dodatkowe zajęcia dla studentów min. 2 razy w miesiącu
 • dzięki nauce w małej grupie, osiągniesz sukces i zaczniesz mówić po polsku – grupy od 4 do 10 osób!
 • nawiążesz nowe znajomości z ludźmi z całego świata – uczyli się u nas obcokrajowcy z ponad 30 różnych krajów
  * wyniki ankiet przeprowadzanych w latach 2010 – 2015
timeline_pre_loader
1998 - powstaje szkoła Accent

2003

w ramach szkoły Accent powstaje Polish Department – pojawiają się pierwsi obcokrajowcy i …zaczynamy naukę języka polskiego Od początku za kursy polskiego odpowiada Dyrektor Metodyczny – Katarzyna Roś: tworzy kadrę – zgrany zespół nauczycieli, czuwa nad realizacją programów nauczania i satysfakcją uczniów. Efektywnie uczymy polskiego już od 12 lat!

2004 - 2010

aktywny rozwój kursów polskiego. Nauczanie polskiego w szkole i w międzynarodowych firmach – pierwsi klienci instytucjonalni pojawiają się w 2004 roku, z każdym rokiem rośnie liczba studentów i nauczycieli – większość z nich pracuje z nami do dziś.

1.07.2010

powstaje samodzielna szkoła: Accent School of Polish – ten sam zespół specjalistów od języka polskiego jako obcego tworzy szkołę TYLKO dla obcokrajowców z siedzibą przy ul. Kącik 10.

Nasi Nauczyciele

nauczyciele baner-PL

Nasza Metoda

1. UCZYĆ EFEKTYWNIE!

 • Na początku każdego kursu przeprowadzamy test (pisemny i ustny) Krótka rozmowa dotyczy analizy potrzeb – przyszły uczeń odpowiada na ważne pytania: dlaczego chce się uczyć polskiego, jakie sprawności są dla niego najważniejsze, jakie są jego oczekiwania itp.
  Osoby uczące się od podstaw nie piszą testu, ale z każdym rozmawiamy o jego potrzebach związanych z kursem i z pobytem w Krakowie.
 • Uczymy w bardzo malych grupach – od 4 do 10 osób!!! Dzięki temu możemy realizować program nauczania, dostosowując się do indywidualnych potrzeb KAŻDEGO Ucznia.
 • Na podstawie oczekiwań studentów tworzymy programy nauczania dla grup na rożnych poziomach zaawansowania. Każdy program zakłada uczenie wszystkich sprawności językowych, najważniejsze są jednak potrzeby uczniów. Uczymy przede wszystkim MÓWIENIA – większość kursantów chce przede wszystkim MÓWIĆ po polsku. Efektywna komunikacja w języku polskim nie jest jednak możliwa bez znajomości gramatyki.
  Umiejętnie łączymy uczenie sprawności językowych (mówienia, pisania, czytania, rozumienia) z nauczaniem elementów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia).
 • Stale monitorujemy proces dydaktyczny: w trakcie trwania kursu prowadzimy ankiety sprawdzające poziom zadowolenia studentów, przez testy weryfikujemy postęp w nauce, obserwujemy nauczycieli.
  Na zakończenie kursu przeprowadzamy test końcowy. Na podstawie ocen cząstkowych i oceny końcowej wystawiamy raport osiągnieć: opisujemy w nim postępy ucznia, osobno skupiając się na każdej sprawności językowej.
  Nauczyciel prowadzący zamieszcza sugestie, dotyczące dalszej nauki.

2. UCZYĆ CIEKAWIE!

 • Maksymalnie wykorzystujemy czas lekcji. Dzięki bardzo małym grupom każdy uczeń ma szanse na aktywne uczestnictwo w zajęciach.
  Od kursantów oczekujemy zaangażowania, potrafimy odpowiednio zmotywować również do pracy domowej.
 • Mówimy TYLKO w języku polskim już od najniższych poziomów zaawansowania. Dzięki temu stawiamy ucznia w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, skupiając się na rozwoju wszystkich sprawności językowych.
 • Dbamy o to, by nasze lekcje były ciekawe. Język polski z nami nigdy nie jest nudny. Opieramy się na metodach komunikacyjnych, pamiętając również o konieczności utrwalania nowego materiału.
  Często posługujemy się stworzonymi przez nas materiałami dydaktycznymi – na lekcjach gramy, bawimy się, rysujemy, a nawet śpiewamy.
 • Ucząc często korzystamy z gazet, wspólnie oglądamy polskie filmy lub programy telewizyjne. Ważny jest dla nas kontakt z żywym językiem.
  Sala lekcyjna może zamienić się w sklep, restauracje, kino, gabinet lekarski czy ulice.
 • Kurs wzbogacony jest programem kulturalnym – w czasie wieczornych spotkań można stać się uczestnikiem polskiego wesela, dowiedzieć się jak zrobić polskie pierogi, poznać Kraków.
 • Wszystkie tworzone przez nas programy opieramy na ogólnie przyjętych poziomach nauczania (tabela poniżej). Korzystamy z najlepszych podręczników!

POZIOMY NAUCZANIA

 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ*)

Sytuacje Komunikacyjne

 

Poziom niewyróżniany przez ESOKJ, często jednak stosowany dla osób uczestniczących w bardzo krótkich kursach dla najmniej zaawansowanych. Program kursu skupia się wokól prostych sytuacji komunikacyjnych życia codziennego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie poznaje tylko podstawowe zasady wymowy i najprostsze struktury potrzebne do komunikowania codziennych potrzeb. Zna około 300 – 500 słów.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Elementarny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić bardzo prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Wstępny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Podstawowy

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Średni Ogólny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w trudniejszych tekstach. Potrafi bez problemu porozumieć się z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, dotyczące większości tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Efektywnej Biegłości Językowej

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie bez większego trudu, odnajdując właściwe sformułowania. Potrafi budować jasne, poprawne wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, wskaźnikami zespolenia tekstu itp.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Zaawansowany

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością rozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Skontaktuj się z nami – czekamy!

Nasz zespół jest naszym największym atutem: zawsze chętnie pomoże. Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz więcej informacji – napisz do nas lub zadzwoń!

Bardzo się cieszę, że pracuję wśród utalentowanych, entuzjastycznych i zaangażowanych osób. Accent to szkoła profesjonalistów, którzy podchodzą indywidualnie do każdego studenta. Sama także uczę się polskiego, wiec chętnie podzielę się z Wami wszystkimi sztuczkami i trikami ułatwiającymi zarówno adaptację w nowym kraju, jak i naukę języka. Nasz zespół odpowie na wszystkie pytania i zaoferuje najbardziej odpowiedni kurs :)

a

Ksenia Agonen  Office Manager

Język rosyjski  ——————————

Język angielski  ————————

Język polski  —————

+48 690 333 279

Praca w drużynie osób tak oddanych swojemu powołaniu, wspierających gości z zagranicy w czasie ich pobytu w Polsce, to naprawdę wielkie szczęście. Lubię dni, kiedy dużo się dzieje. Podoba mi się możliwość spotykania ludzi z tak wielu krajów i wielu kultur. Cieszę się, że mogę wciąż uczyć się nowych rzeczy od całego zespołu a także dzielić się swoim doświadczeniem.
a

a

Danuta Tracz

Danuta Tracz Office Manager

Język polski  ——————————

Język angielski  ————————

Język rosyjski  ————

+48 665 669 663
+48 12 656 75 68

W swojej pracy najbardziej cenię sobie wspaniałą atmosferę oraz relacje ze studentami z różnych części świata, środowisk i kultur. Każdy dzień spędzony tutaj niesie za sobą nowe wyzwania i inspiracje, dlatego jest jedyny i niepowtarzalny.

a
a

a

Iwona Gach


Iwona Gach
Office Manager

Język polski  ——————————

Język angielski  ————————

 

+48 665 669 663
+48 12 656 75 68

Sama nie tak dawno uczyłam się języka polskiego w szkole językowej i pamiętam, jak ważna była wtedy dla mnie atmosfera zajęć. Szkoła Accent to nie tylko sale edukacyjne, podręczniki, zadania domowe… To przestrzeń, gdzie chcesz spędzać czas. Lektorzy i studenci szkoły Accent stworzyli prawdziwą społeczność podobnie myślących osób, którzy naprawdę lubią to co robią. W szkole Accent każdy dzień jest inny, więc nie ma mowy o nudzie! A to wszystko dzięki osobom, które tu przychodzą.


Elena Szarowa
Office Manager

Język rosyjski  ——————————

Język angielski  ———————

Język polski ——————

+48 690 333 279