Już blisko 3000 Obcokrajowców umie mówić po polsku dzięki Accent School of Polish!

polis-courses-cracow-for-forforeigners

Dołącz do nich  –  wybierz Accent, ponieważ u nas:

 • spotkasz się z prawdziwą polską gościnnością  –  98% studentów docenia atmosferę, którą wspólnie tworzymy*
 • poznasz nauczycieli, którzy potrafią zaskakiwać –  zespół 21 wyjątkowych lektorów
 • posmakujesz polskich potraw na naszych warsztatach – dodatkowe zajęcia dla studentów min. 2 razy w miesiącu
 • dzięki nauce w małej grupie, osiągniesz sukces i zaczniesz mówić po polsku – grupy od 3 do 9 osób!
 • nawiążesz nowe znajomości z ludźmi z całego świata – uczyli się u nas obcokrajowcy z ponad 30 różnych krajów
  * wyniki ankiet przeprowadzanych w latach 2010 – 2015
timeline_pre_loader
1998 - powstaje szkoła Accent

2003

w ramach szkoły Accent powstaje Polish Department – pojawiają się pierwsi obcokrajowcy i …zaczynamy naukę języka polskiego
Od początku za kursy polskiego odpowiada Dyrektor Metodyczny – Katarzyna Roś: tworzy kadrę – zgrany zespół nauczycieli, czuwa nad realizacją programów nauczania i satysfakcją uczniów.
Efektywnie uczymy polskiego już od 12 lat!

2004 - 2010

aktywny rozwój kursów polskiego. Nauczanie polskiego w szkole i w międzynarodowych firmach – pierwsi klienci instytucjonalni pojawiają się w 2004 roku, z każdym rokiem rośnie liczba studentów i nauczycieli – większość z nich pracuje z nami do dziś.

1.07.2010

powstaje samodzielna szkoła: Accent School of Polish – ten sam zespół specjalistów od języka polskiego jako obcego tworzy szkołę TYLKO dla obcokrajowców z siedzibą przy ul. Kącik 10.

2015

świętujemy 5 lat dynamicznego rozwoju Accent School of Polish, mamy 21 wyjątkowych nauczycieli, 3 Office Managerów, tworzymy nową stronę www i …ROZWIJAMY się dalej

2017

Nowa lokalizacja!

Zapraszamy do naszej nowej siedziby – tylko dwie kamienice obok. Więcej przestrzeni, sal lekcyjnych, nowe biuro i open space dla studentów. Kawa i herbata w nowej kuchni – all you can drink, a wkrótce jeszcze więcej warsztatów kulinarnych!

2018

BEST PLACES Local Life Award

Zostaliśmy nagrodzeni Best Places 2018 Local life Kraków.
Dziękujemy!

2019

Uczymy obcokrajowców za darmo! Organizujemy darmowe kursy polskiego dla obywateli państw trzecich w ramach programu FAMI, na zlecenie Małopolskiego i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kursy odbywają się w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i w Trójmieście.
Wspieramy obcokrajowców – podstawa adaptacji to znajomość języka polskiego (UCZYMY WAS!) ale też szkolenia – pomagamy w procesie adaptacji poprzez organizowane w ramach programu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” szkolenia adaptacyjne.

2020

Covid 19 zmienia wszystko, zmieniamy się dla Was – wprowadzamy do oferty grupowe kursy on line. UCZYMY ON LINE tak samo efektywnie jak na stacjonarnych kursach. Teraz nie musisz mieszkać w Krakowie, żeby uczyć się z nami. Gdziekolwiek mieszkasz na świecie – możesz przenieść się do pięknego Krakowa i uczyć się polskiego w Polsce :-)
Nasze kursy można kupić on line przez PayU. Zapisanie się na kurs to jedno kliknięcie – nigdy nie było prościej :-)

Nasi Nauczyciele

Nasza Metoda

1. UCZYĆ EFEKTYWNIE!

 • Na początku każdego kursu przeprowadzamy test (pisemny i ustny) Krótka rozmowa dotyczy analizy potrzeb – przyszły uczeń odpowiada na ważne pytania: dlaczego chce się uczyć polskiego, jakie sprawności są dla niego najważniejsze, jakie są jego oczekiwania itp.
  Osoby uczące się od podstaw nie piszą testu, ale z każdym rozmawiamy o jego potrzebach związanych z kursem i z pobytem w Krakowie.
 • Uczymy w bardzo malych grupach – od 3 do 9 osób!!! Dzięki temu możemy realizować program nauczania, dostosowując się do indywidualnych potrzeb KAŻDEGO Ucznia.
 • Na podstawie oczekiwań studentów tworzymy programy nauczania dla grup na rożnych poziomach zaawansowania. Każdy program zakłada uczenie wszystkich sprawności językowych, najważniejsze są jednak potrzeby uczniów. Uczymy przede wszystkim MÓWIENIA – większość kursantów chce przede wszystkim MÓWIĆ po polsku. Efektywna komunikacja w języku polskim nie jest jednak możliwa bez znajomości gramatyki.
  Umiejętnie łączymy uczenie sprawności językowych (mówienia, pisania, czytania, rozumienia) z nauczaniem elementów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia).
 • Stale monitorujemy proces dydaktyczny: w trakcie trwania kursu prowadzimy ankiety sprawdzające poziom zadowolenia studentów, przez testy weryfikujemy postęp w nauce, obserwujemy nauczycieli.
  Na zakończenie kursu przeprowadzamy test końcowy. Na podstawie ocen cząstkowych i oceny końcowej wystawiamy raport osiągnieć: opisujemy w nim postępy ucznia, osobno skupiając się na każdej sprawności językowej.
  Nauczyciel prowadzący zamieszcza sugestie, dotyczące dalszej nauki.

2. UCZYĆ CIEKAWIE!

 • Maksymalnie wykorzystujemy czas lekcji. Dzięki bardzo małym grupom każdy uczeń ma szanse na aktywne uczestnictwo w zajęciach.
  Od kursantów oczekujemy zaangażowania, potrafimy odpowiednio zmotywować również do pracy domowej.
 • Mówimy TYLKO w języku polskim już od najniższych poziomów zaawansowania. Dzięki temu stawiamy ucznia w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, skupiając się na rozwoju wszystkich sprawności językowych.
 • Dbamy o to, by nasze lekcje były ciekawe. Język polski z nami nigdy nie jest nudny. Opieramy się na metodach komunikacyjnych, pamiętając również o konieczności utrwalania nowego materiału.
  Często posługujemy się stworzonymi przez nas materiałami dydaktycznymi – na lekcjach gramy, bawimy się, rysujemy, a nawet śpiewamy.
 • Ucząc często korzystamy z gazet, wspólnie oglądamy polskie filmy lub programy telewizyjne. Ważny jest dla nas kontakt z żywym językiem.
  Sala lekcyjna może zamienić się w sklep, restauracje, kino, gabinet lekarski czy ulice.
 • Kurs wzbogacony jest programem kulturalnym – w czasie wieczornych spotkań można stać się uczestnikiem polskiego wesela, dowiedzieć się jak zrobić polskie pierogi, poznać Kraków.
 • Wszystkie tworzone przez nas programy opieramy na ogólnie przyjętych poziomach nauczania (tabela – link). Korzystamy z najlepszych podręczników!

POZIOMY NAUCZANIA

 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ*)

Sytuacje Komunikacyjne

 

Poziom niewyróżniany przez ESOKJ, często jednak stosowany dla osób uczestniczących w bardzo krótkich kursach dla najmniej zaawansowanych. Program kursu skupia się wokól prostych sytuacji komunikacyjnych życia codziennego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie poznaje tylko podstawowe zasady wymowy i najprostsze struktury potrzebne do komunikowania codziennych potrzeb. Zna około 300 – 500 słów.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Elementarny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić bardzo prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Wstępny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Podstawowy

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Średni Ogólny

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w trudniejszych tekstach. Potrafi bez problemu porozumieć się z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, dotyczące większości tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Efektywnej Biegłości Językowej

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie bez większego trudu, odnajdując właściwe sformułowania. Potrafi budować jasne, poprawne wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, wskaźnikami zespolenia tekstu itp.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Poziom Zaawansowany

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością rozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

* Na podstawie: E. Lipińska, A. Seretny, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych

Skontaktuj się z nami – czekamy!

Nasz zespół jest naszym największym atutem: zawsze chętnie pomoże. Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz więcej informacji – napisz do nas lub zadzwoń!