Polish courses Polnish Kursy polskiego dla obcokrajowców

Kursy egzaminacyjne

Kurs egzaminacyjny przygotowuje do Panstwowego Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
Szczególowe informacje na temat egzaminu, procedur zgłoszeniowych i kosztów uzyskać można w sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja

Kurs egzaminacyjny przeznaczony jest dla osób, które są na odpowiednim poziomie językowym. W zależnosci od egzaminu jest to poziom B1, B2 lub C2. Wszystkim zainteresowanym proponujemy wiec bezpłatny test, sprawdzający stopień zaawansowania znajomości języka polskiego
Podkreślamy, że jest to kurs, w czasie którego koncentrujemy sie na ćwiczeniu technik zdawania sprawności językowych (gramatyka, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu) testowanych na egzaminie.
Celem kursu nie jest więc doskonalenie poziomu znajomości języka, lecz odpowiednie przygotowanie do pozytywnego zdania testów!
Można uczestniczyć w zajęciach egzaminacyjnych, a równolegle korzystać z naszej oferty kursów ogólnych.

* Na zakończenie zajęć Uczniowie zdają probny egzamin certyfikatowy, przygotowany przez Dyrektora Metodycznego.
* Kursy egzaminacyjne organizujemy w ciagu roku szkolnego, jak również w okresie wakacyjnym. Obecnie przygotowywujemy do egzaminu, który odbędzie się w lipcu 2008.
* Terminy i częstotliwość spotkań oraz dlugość trwania kursu ustalane sa według potrzeb zgłaszających sie Kursantów.
* Pośredniczymy w zapisach na egzamin.

Accent News

NASZA OFERTA PO UKRAIŃSKU I ROSYJSKU!

Наша пропозиція на українській та російській мовах: accent.polish.ru!
Зараз пропозиція наших курсів доступна також на українській та російській мовах!
Запрошуємо! 

NOWE KURSY W GRUDNIU!

Intensywny kurs miesięczny od 2.12. do 22.12.2015!   Zapisz się teraz!

3